Září 2011

Jet

28. září 2011 v 12:58 | Desin Drowe |  Velká armáda Republiky-postavy

Jet (CC-1993)

Domovský svět: Kamino
Rasa: člověk (klon)
Pohlaví: mužské
Výška: 1,83 m
Barva vlasů: černá
Barva očí: hnědá
Barva kůže: světlá
Éra: Vzestup Impéria
Příslušnost: Velká armáda Republiky

CC-1993 přezdívaný Jet byl klonem mandalorianského námezdního lovce Janga Fetta. Stejně jako jeho klonovaní bratři, i Jet vyrůstal a byl vycvičen na Kaminu. Během Klonových válek sloužil ve Velké armádě Republiky jako velitel. Po boku Mistra Jedi Ki-Adi-Mundiho se zúčastnil druhé bitvy o Geonosis. Jet byl vybaven od ostatních vojáků odlišnou helmou a jeho zbroj byla zbarvena tak, aby v souladu s Geonosianskou přírodou poskytovala dostatečnou ochranu. Jeho helma byla odolná proti zvukovým efektům, které vyvolávaly Geonosianské zbraně. Stejně jako jiní klonoví velitelé, i jet oblékal nárameník a ohnivzdornou kamu. V bitvě s precizností využíval pár blasterů DC-17, jež proslavil kapitán Rex. Před bitvou, v níž se svojí skupinou útočil na droidí továrnu, ze zúčastnil brífingu, na němž byli přítomni všichni Jedijští generálové a klonoví velitelé. Okamžitě po vstupu do atmosféry se LAAT/i, na jehož palubě se Ki-Adi-Mundi s Jetem nacházeli, ocitl pod těžkou palbou a nakonec byl sestřelen. Jet byl jedním z vojáků, jež tvrdý dopad transportu přežili a pomohl z hořících trosek letadla svému nadřízenému generálovi. Následně se pěšky pokusili dostat na místo republikové přistávací zóny. Cestou však vstoupili do jeskyně zaplněné Geonosianskými trubci. S pomocí plamenomety vyzbrojených klonových vojáků si však dokázali probojovat svou cestu ven. Jakmile Anakin Skywalker vypnuli deflektorní štíty droidí továrny, zúčastnil se Jet boje, v němž nepřítel kladl poslední odpor.


Řád Jedi - 1. část

24. září 2011 v 17:03 | Desin Drowe |  Řád Jedi

Řád JediORGANIZAČNÍ INFORMACE:
Titul lídra: Velmistr
Řídící orgán: Vysoká Rada Jediů
Pozice: Představený, Člen rady, Mistr Jedi, Rytíř Jedi, Padawan, Zasvěcenec
Organizace: Rada Prvních poznatků, Rada Smíru, Rada Přeložení, Vysoká Rada Jediů, Služební sbor, Zaslíbení (tajný spolek)
Sekty: Temní Jediové, Šedí Jediové, Potentium
Oficiální jazyky: Starý Galaktický Standard (cca. 25783 BBY - 14 000 BBY), Standardní Galaktický Basik
Přidružené organizace: Galaktická Republika, Antarianští hraničáři, Řád Dai Bendu, Svobodní válečníci
Velitelství: Velká Knihovna Jediů (5000 - 3996 BBY) Chrám Jediů

Přesvědčení:
Uctívaný text: Kodex Jediů
Uctívaní: Síla, Vyvolený
Známé chrámy: Coruscant, Dantooine, Tython, Ossus, Ruusan
Artefakty: Holokrony
Ceremonie: Zkoušky Jediů, Pasování na Rytíře, Výheň Jediů, Svolání Jediů, Soulad Věrnosti

Historické informace:
Založení: 25 783 BBY
Místo Založení: Tython
Datum zničení: 3955 - 3951 BBY a 19 BBY

Nejznámější členové:
 • Vodo-Siosk Baas
 • Vypovězená
 • Valenthyne Farfalla
 • Hoth
 • Qui-Gon Jinn
 • Obi-Wan Kenobi
 • Plo Koon
 • Vrook Lamar
 • Odan-Urr
 • Oppo Rancisis
 • Revan
 • Bastila Shan
 • Anakin Skywalker
 • Nomi Sunrider
 • Vandar Tokare
 • Mace Windu
 • Yoda
 • Zym
Zkrácená charakteristika:
Řád Jediů, později nazývaný Starý Řád Jediů, byla starověká řádová organizace, sdružující citlivé na Sílu, určená k ochraně míru a boji proti bezpráví a tyranii. Jediové byli strážci míru v Galaxii a ze všech organizací používajících Sílu se stali tou nejznámější a nejdůležitější. Skrze tisíciletí pod vedením statečných a moudrých Mistrů vyrostl Řád navzdory všem hrozbám - především ze strany úhlavních nepřátel Sithů a jiných stoupenců Temné Síly - do nepostradatelné formy ochrany pro mnoho světů. To, že narostl na moci však nebylo jen ku prospěchu. Během mnoha krizí se vždy objevili jedinci, kteří radikálně nesouhlasili s názory svých Mistrů, a s vidinou většího dobra se od Řádu odtrhli, což často vedlo k tomu, že se z nich stali Temní Jediové, a právě tak byl založen největší nepřítel Řádu, Sithský řád. Mezi těmito organizacemi se odehrály stovky bitev, a konflikty mezi těmito Řády často vedly k nepokojům v celé Galaxii - například k Velké Hyperprostorové Válce nebo válce Mandalorianské. Pravdou se tak stalo, že Řád, jenž byl založen pro to, aby ochraňoval mír, často mohl za vypuknutí války, z čehož byl rovněž často obviňován.

Založení Řádu:Před založením Řádu Jediů plnilo jeho budoucí úlohu mnoho starověkých organizací, včetně řádu Dai Bendu, Následovníků Palawy, nebo Chatosské Akademie. Tyto domněnky nic nepotvrzuje, ale přesto se předpokládá, že Jediové převzali svou filosofii a smýšlení od Caamasiů, nebo se jimi přinejmenším inspirovali.
Z nejstarších záznamů o Řádu Jediů lze vyčíst, že byl založen již roku 25 783 před bitvou o Yavin na planetě Tython, což znamená, že je o několik stovek let starší než samotná Republika. Před onou dlouhou dobou se na na lesy bohaté planetě, ležící hluboko v Jádru Galaxie, setkali nejlepší vědci, filosofové, kněží, a válečníci, aby zde prodiskutovali schopnosti tajemného a mystického jevu známého jako Ashla (Světlá strana Síly). Mnoho z nich bohužel bylo více ohromeno jejím protějškem, známým pod názvem Bogan (Temná strana Síly), což vedlo k Válkám Síly, které zužovaly nádherný Tython po desetiletí.
Právě z mizérie těchto válek povstali první Jediové spolu se svou ceremonií známou jako Výheň Jediů a s využitím technologií z jiných světů dokázali Jediové usměrnit laserový paprsek, což vedlo ke vzniku světelných mečů. Tato aktivní skupina následně opustila Tython za účelem osvobození jiných světů, přičemž se začali nazývat Rytíři Jedi. Založili filosofickou školu na Ossusu, definující Světlou i Temnou stranu, stejně tak jako Živoucí a Jednotící Sílu.
Roku 25 053 BBY byla založena Galaktická Republika a Jediové následně této mladé unii přislíbili věrnost. Republika tedy zmapovala Perlemianskou obchodní cestu, která spojila Coruscant s Ossusem, na němž se Jediové opevnili pro ochranu Republiky před vnějšími hrozbami.
V události, kterou nyní historikové nazývají První velké schizma, povstali znovu disidenti používající tzv. Bogan. Xendor, Temný Jedi a Generál v jedné osobě a jeho legie z Lettow, uzavřeli spojenectví s mistryní umění Teräs Käsi, Arden Lyn, a jejími Následovníky Palawy z planety Bunduki. V následující bitvě byl Xendor zabit. Mistr Jedi Awdrysta Pina použil techniku Jediů známou pod jménem morichro k zastavení srdce Arden Lyn, zatímco ona jej zabila talismanem Kashi Mer.

Druhé velké Schizma a temná mračna nad Řádem

Republika a Jediové se následně opevnili na planetách Haashimut, Ossus a Falang Minor, a chránili tak Perlemianskou obchodní cestu.
Roku 7000 před bitvou o Yavin nastalo Druhé velké Schizma, které trvalo po dobu deseti let, přičemž skončilo bitvou o Corbos, kterou vyhráli Jediové. Navzdory vítězství však nebyl přílišný důvod k oslavám, jelikož přeživší temní Jediové založili Sithské Impérium, a nastala tak doba Staleté temnoty.

Velká Hyperprostorová válka

Roku 5000 BBY měl na planetě jménem Koros Jedi Odan-Urr temný sen o smrti Sithského lorda Marky Ragnose, a o válce proti Republice, kterou by to mohlo způsobit. Spolu se svým přítelem a rovněž Jediem, Memitem Nadillem a Tetou, císařovnou Korosu, se vydal na Coruscant přesvědčit o této věci Senát. V Senátu jej však nebrali vážně, a tudíž ani neučinili žádná opatření. O pár let později byli Nadill, Teta, Urr, a jeho mistr Ooroo svědky toho, jak dívka jménem Jori Daragon vtrhla do císařovniných komnat a pověděla jim o tom, že viděla flotilu Sithského Impéria, které se nyní navrátilo, aby jednou provždy Republiku zničilo. Odan-Urr zjistil o Sithském Impériu co nejvíce informací a následně se vydal na Coruscant, aby zde získal podporu dalších Rytířů Jedi.
Nový Temný lord ze Sithu - Naga Sadow - rozprostřel svou obrovskou Sithskou flotilu na několik míst, aby mohl napadnout několik republikových světů najednou, zatímco se svou Sithskou meditační koulí vyrazil k hvězdě Primus Goluud, kde pomocí sithské magie vytvořil tisíce klamných vojáků, kteří činili Sithskou armádu větší než doopravdy byla. Řád Jediů sehrál velkou roli při obraně Coruscantu, kde se Jediové v čele s Memitem Nadillem Sithům postavili. Další z velkých bitev se odehrála na planetě Kirrek, kde byli přítomni Odan-Urr a jeho mistr Ooroo. Poté, co byla koncentrace Nagy Sadowa narušena, velká část imaginárních Sithských vojáků zmizela. Jediové na Coruscantu si brzy uvědomili, co se stalo a zahájili velký protiútok, přičemž Sithy lehce porazili. Stejně tak byli poraženi i Sithové útočící na Kirrek, avšak pouze za cenu života Mistra Oorooa, který obětoval svůj život, aby porazil několik Massassijů.

Vláda Fredona Nadda

Roku 4400 před bitvou o Yavin nebyl nadanému učedníkovi Jedi, Fredonu Naddovi, udělen titul Rytíře. V touze zjistit proč mu jeho Mistři onen titul neudělili, zašel ze Mistryní Mattou Tremayne, která ho vyzvala k tomu, aby jí dokázal, že má opravdu kvality na to, aby se Rytířem mohl stát. Nadd tuto výzvu vyhodnotil jako výhružku, a Mistryni zabil. Ve vzteku z toho, že ho Jediové donutili zabít Mistryni, vydal se hledat Sithy, protože tušil, že pouze oni by ho po tomto činu mohli naučit lépe používat Sílu.
Fredon Nadd objevil na Yavinu 4 Sithského lorda Nagu Sadowa a probudil jej. Sadow následně Nadda vycvičil v používání Temné Strany. Poté, co byl jeho výcvik kompletní, zabil svého Sithského mistra a odešel na Onderon, ležící mimo Republiku, s nadějemi, že vybuduje silnější Sithské Impérium. Nadd se dostal do čela Izizu, jediného města na Onderonu, a začal z něj vyhánět všechny kriminálníky. Někteří z nich však přežili, a začali vést organizovaný odboj. Nakonec jich bylo tolik, že je nebyl schopen zastavit ani samotný Nadd, a tak válka pokračovala ještě několik let.

Třetí velké Schizma

Roku 4250 před bitvou o Yavin zažili Jediové třetí Schizma. Po občanské válce Jediů na Coruscantu se několik poražených Temných Jediů vydalo do systému Vulkar, kde zjistili, že zdejší planety byly uměle vytvořeny. Tito Temní Jediové se nakonec zničili sami i s celým systémem.

Staré Sithské Války a vzestup Fredona Nadda

Planeta Onderon nadále trpěla. Vznikl zde kult uctívající Naddovu památku, jehož členům se říkalo Naddisté, a který na obyvatele planety uvrhoval zmatek a znepokojení. Když se Jedi jménem Arca pokusil přenést Naddovy ostatky z Onderonu na Dxun, jen o chvíli jej předstihl Sith Ommin, který jeho ostatky ukradl a utekl s nimi do Izizu. Republika tak byla nucena na město zaútočit. Po bitvě byly Naddovy ostatky přesunuty na Onderonský měsíc Dxun, kde byly uloženy do zapečetěné hrobky.

Velká Sithská Válka

Roku 3996 se se Zlatým věkem Sithů obeznámený, a velice talentovaný Jedi Exar Kun ,vydal na Dxun, kde objevil hrobku Fredona Nadda. Temný duch Nadda dokázal mladému Kunovi obestřít zrak a zlákat ho na Temnou stranu. Po své první návštěvě Korribanu se následně vydal na Yavin 4, kde po jednom navštěvoval chrámy Nagy Sadowa a zotročoval rasu Massassiů pro provedení svých plánů. S definitivním zničením ducha Nagy Sadowa se stal právoplatným nástupcem Sithů, o nichž se myslelo, že byli zničeni. Jediové byli nuceni povolat radu, na níž diskutovali o nově rostoucí moci Sithů. Byli však zaskočeni a přepadeni tajnou společností známou pod jménem Krath, v jejíž čele stáli Satal Keto se svou sestřenicí Aleemou. Během útoku se pro záchranu svého Učedníka Ulica Qel-Dromy obětoval Mistr Arca. Droma se následně s úmyslem zničit organizaci zevnitř do Krathu vetřel. Byl však odhalen, a Krathové mu do těla vstříkli jed, který způsobil to, že Qel-Droma propadl Temné straně a stal se Krathským generálem. Když se o těchto událostech dozvěděl nový Temný pán ze Sithu Exar Kun, vydal se okamžitě na Cinnagar, kde chtěl duelem ukončit Qel-Dromův život. Uprostřed souboje byli však mocní pánové Temné strany zastaveni duchem Marky Ragnose, který jim přikázal, aby přestali a utvořili spojenectví. Již jako spojenci se tedy nyní bývalí rivalové vrhli střemhlav do války proti Republice a začali unášet mladé Jedie z Ossusu a obracet je na Temnou stranu. Exaru Kunovi se podařilo zabít již více jak tisíc let starého a legendárního Jediho Odan-Urra, a ukrást Sithský holokron. Qel-Droma porazil Mandaloreho, vůdce Mandalorianů, po jehož porážce souhlasili Mandalorianští křižáci s tím, že se k Sithům přidají. Qel-Droma, nyní vůdce Krathu, a Mandaloriané, oblehli Coruscant, avšak Jediové provedli úspěšný protiútok, při němž byl Ulic Qel-Droma zajat. Když se o Qel-Dromově zajetí dozvěděl jeho společník, vydal se na Coruscant, aby jej zachránil. Když Kun dorazil, byl právě Qel-Droma podrobován zkoušce v Senátní hale. Mistr Vodo-Siosk Baas se svého bývalého Učedníka neúspěšně pokusil porazit a stejně jako Nejvyšší kancléř byl zabit. Kun následně přikázal všem stoupencům Sithů najít a zabít své bývalé Mistry. Většina z nich uspěla. Sithští pánové se následně s pomocí vlajkové lodě Nagy Sadowa, jež našli na Yavinu, pokusili zničit Ossus tím, že uvedli do pohybu slunce Cronské hvězdokupy. Následná exploze měla Osuss zničit. Jediové se zoufale snažili dostat veškeré cenné dokumenty a záznamy z planety. To, co nestihli odnést, si vzali Kun s Qel-Dromou. Jedi Ood Bnar s vědomím, že nemůže zachránit všechny cenné dokumenty je jen chvíli před příchodem Sithů začal likvidovat. Ulic Qel-Droma se zde setkal se svým bratrem Cayem, a v následném souboji jej zabil. Když však Ulic pohlédl do tváře svého mrtvého bratra a uvědomil si, co udělal, zhroutil se. Nomi Sunrider následně Ulica zbavila schopnosti používat Sílu a zlomený Sith, který se Republice vzdal, dovedl Jedie na Yavin 4. S vědomím, že Jediové přicházejí, provedl Exar Kun rituál, který oddělil duše Massassiů od jejich těl, a spojil je se zdejšími chrámy. Vzdušné síly Jediů začaly z orbity Yavin bombardovat, což si za oběť vyžádalo mnoho z těchto staveb. Mandalorianští křižáci byli mezitím poraženi na Onderonu a i oni se stáhli. S jejich porážkou se Velká Sithská válka blížila ke konci. Po zničení Ossusu se velitelství Jediů přesunulo do chrámu na Coruscantu a zároveň tak mohlo začít napravování škod zanechaných válkou. Nomi Sunrider se díky zkušenostem získaným během tohoto konfliktu stala Mistryní Jedi a následně se stala Hlavou celého Řádu. Pod velením Nomi Sunrider se začala formovat nová Vysoká Rada Jediů. Pod povrchem Yavinu navíc Řád postavil město, které mělo zajistit lehčí nápravu škod na vegetaci způsobených bombardováním, stejně jako mělo zajistit, že se Kun nevrátí mezi živé.

Mandalorianské války

Jako prevenci před návratem Sithů se začala Mistryně Jedi Krynda Draay věnovat výcviku Jedijských proroků, kteří by připadnou hrozbu dokázali předpovědět a Řád s Republikou by mohl zlikvidovat jádro potíží bez vypuknutí války. Tito jedinci, včetně Kryndy Draay, založili Organizaci, která tajně likvidovala veškeré potížisty a hledala štěpné body, které by mohly vést k válce.
Navzdory těmto opatřením však Mandalorianské války měly způsobit úpadek Řádu. Čtyři Mistři Jedi sdíleli shodnou vizi - viděli chaos v Řádu Jediů i v Republice a znamení naznačovala, že tohle všechno by mohl způsobit jeden z jejich Padawanů. Mistři se rozhodli jednat a zabili čtyři své Padawany, kteří byli blízko k dokončení titulu Rytířů. Všechny jejich činy však způsobily civilní nepokoje na planetě Taris, což bylo hlavním důvodem, proč planeta později tak snadno podlehla mandalorianskému útoku. Rovněž od Řádu odcizili Padawana Zaynea Carricka, a dokonce rozpustili vlastní skupinu, přičemž byli následně Vysokou Radou Jediů posláni na odlišná místa v Galaxii.Planety, které již v Sithských válkách utrpěly velké škody, padaly jedna po druhé pod mandalorianskými útoky. Mandaloriané používající špičkovou technologii, neměli žádný problém s odporem na zubožených planetách, a tak se jejich teritorium rychle rozrůstalo. Republikové pokusy o zastavení Mandalorianů byly neúspěšné, a Mandalore, vůdce mandalorianů, brzy využil republikovou neschopnost k systematickému dobytí dalších planet. Republika tedy v nejvyšší nouzi požádala o podporu Řád Jediů. Rada však republikové síly odmítla podpořit, jelikož si myslela, že je třeba opatrnosti. Navzdory tomu se několik mladých Jediů v čele s Revanem a Alekem Squinquargesimem rozhodlo otevřeně protestovat proti rozhodnutí Rady tím, že se přidali k republikovým jednotkám. Revan v boji využil Mandalorianskou taktiku proti svým nepřátelům. Pokud bylo k vítězství na důležité planetě třeba obětovat méně důležitou planetu, udělal to. Pod velením Revana se republikovým silám podařilo osvobodit mnoho planet a nakonec došly až k závěrečné bitvě o Malachor V. Během bitvy Revan porazil Mandaloreho v pěstním souboji, čímž zprvu rozhodil a následně i rozprášil Mandalorianský odpor. Válka skončila. Mandaloriané byli poraženi ctihodným nepřítelem. Odhodili zbroj i zbraně a vzdali se. Mistrině Kreia, bývalá Revenova lektorka, byla z důvodu svého "šedého" postoje k Síle, který svedl mnoho z jejích studentů, především pak Revana, vypovězena z Řádu.

Občanská válka Jediů

S koncem Mandalorianských válek se Revan s Alekem tajemně vytratili do Neznámých oblastí, přičemž údajně pronásledovali zbytky mandalorianské flotily. Když se Jediové a jejich armáda vrátili, úplně se změnili. Během jejich "výletu" se Revan seznámil s učením Sithů, a aby posílil Galaxii před tím, co mělo přijít, obrátil se na temnou stranu. Darth Revan přijal titul Temného pána ze Sithu. Alek přijak jméno Darth Malak a stal se jeho učedníkem.
Se svým se snažili rozpoutat další válku. Využili nastalé situace, kdy Republika byla stále oslabena a těžili výhody z počtu Jediů, kteří je hodlali následovat. Občanská válka Jediů postavila mistry proti studentům, otce proti synům, přítele proti příteli. Z tohoto důvodu šlo o jednu z emociálně nejsilnějších válek v celé historii galaxie. I když byla válka zprvu vyrovnaná, Revanova armáda začala pomalu získávat převahu. Republika byla se svými omezenými silami brzy přemožena. Svět za světem padal pod sílou Revanovy flotily a jeho geniálních plánů. Rozhodnuta neudělat stejnou chybu jako v Mandalorianských válkách, rozhodla se Rada Jediů vypracovat plán na zničení Sithů s cílem zničit useknout hadovi hlavu: Revana.
Během jedné rozhodující bitvy se tak malý úderný tým Jediů vedených Bastillou Shan - mladou padawankou s darem bitevní meditace - infiltroval na Revanovu vlajkovou loď s cílem zajmou jej. Darth Malak, který se během bitvy nacházel na jiné lodi, usoudil, že Revan je snadným cílem, mohl by tedy být snadno poražen, a on by si mohl přivlastnit jeho titul. Přikázal tedy s nadějemi, že se mu podaří zabít jak Revana, tak Jedie, vystřelit na loď jeho pána. Jeho plány se zcela nenaplnily. Jediové dokázali uprchnout i s Revanovým tělem, avšak Malak vyhrál stěžejní bitvu svého života; stal se Temným lordem a vrchním velitelem celé Sithské armády i flotily.
Malak pokračoval ve válce s Republikou. Spoléhal se především na čistou sílu, poněvadž rafinovanými plány opovrhoval. V souladu s tradicí Sithů si opatřil vlastního učedníka - Dartha Bandona. Jak se situace pro Republiku stávala stále kritičtější, začala se pro získání výhodu proti Sithské přesile, čím dál tím více spoléhat na bitevní meditaci Bastilly Shan. Darth Malak si však uvědomoval toto nebezpečí a začal Shan pronásledovat, aby jednou provždy zlomil Republikový odpor. Během jedné bitvě na orbitě planety Taris, byla Shanina loď Endar Spire zničena a ona byla nucena evakuovat se na planetu. Jak si osud přál, bitvu přežili další dva vojáci: Carth Onasi - zasloužilý válečný hrdina a republikový pilot a další nižší důstojník, který byl pod Shan nedávno převelen. Klíč ke konci války však ležel v pravé identitě tohoto zprvu nenápadného muže. Po těsném útěku z Taris se přeživší vydali na Dantooine, kde zjistili, že onen třetí společník je citlivý na Sílu. Rada Jediů přiřadila této skupině nalézt roztroušené hvězdné mapy a naleznout obávanou stanici Star Forge, která byla zdrojem Malakovy moci. Během svého povstání skupina porazila mnoho Sithských přisluhovačů, včetně Dartha Bandona. Jednou však byli Shan, Onasi, i nově jmenovaný Padawan zajati samotným Malakem. Toto setkání odhalilo překvapující pravdu; Darth Revan nebyl zabit. Byl pouze uvržen do komatu a následně zachráněn Bastilou a ostatními. Rada Jediů vložila do zlomené Revanovy mysli novou identitu. Nyní bylo jasné, že Darth Revan po celou dobu cestoval s Bastilou Shan a Carthem Onasim.
Poté, co Malakovi unikli, se Revan zavázal k tomu odčinit co udělal tím, že zabije svého bývalého učedníka. On a jeho společníci nakonec odhalili pozici Star Forge a spolu s Republikou se vydali na rozhodující a pro obě strany osudovou zteč. Revan se infiltroval do této obrovské továrny, která byla zdrojem neomezené armády Sithů, s pomocí svých druhů se probojoval až k Malakovi a jednou provždy jej porazil. Navzdory Malakově smrti se však Revan z neznámých důvodů rozhodl opustit Republiku a vydat se do neznáma. Po prázdném místě Sithského lorda brzy začali lačnit jiní a válka pokračovala.

První čistka Jediů a následky

S postupem Občanské války Jediů a dalších dramatických událostí, se Řád dostal na pokraj vyhlazení. V galaxii nežilo více jak stovka Jediů. S vědomím nastalé hrozby se Rada Jediů rozešla. Jednotliví mistři se s nadějemi, že se jim tímto způsobem podaří přijít na podstatu nové moci Sithů bez toho, aby ohrozili své okolí, rozešli do všech koutů galaxie. Chrám Jediů na Coruscantu byl zcela opuštěn. Enkláva Jediů na Dantoinnu byla zničena.
Bývalá Jedi známá jako Vypovězená, která byla kvůli tomu, že následovala Revana a Malaka do boje navzdory zákazu Rady, odříznuta od Síly, hledala jednotlivé mistry. Snažila se totiž sjednotit sílu dostatečně silnou na to, aby eliminovala hrozbu Sithského triumvirátu, který se pokoušel zcela vyhladit přeživší Jedie. Během cestování po galaxii s cílem nalézt skryté mistry, doprovázelo Vypovězenou několik společníků, z nichž někteří byli citliví na Sílu. Tato skupina nakonec nalezla tři žijící členy Rady; Vrooka Lamara na Dantoinnu, Zez-Kai Ella na Nar Shadda a Kavara na Onderonu. Tito zasedající v bývalé Radě se s Vypovězenou sešli v přestavěné enklávě na Dantoinnu. Odmítli však pomoci. Rozhodli se Vypovězenou opět odsoudit a jednou provždy ji oddělit od Síly, jelikož podle nich představovala nebezpečí pro všechny kolem sebe. Když mělo dojít k procesu oddělení od Síly, byli mistři zabiti Kreiou, která byla učitelkou pro Vypovězenou. Byla odhalena její pravá identita - Darth Traya. Vypovězená a její společníci se následně vydali na Telos IV, který se nacházel pod útokem Sithů. Zde se utkali s Darthem Nihilusem, který byl na své vlajkové lodi poražen. Bylo povinností dokončit rozdělanou práci, a tak se Vypovězená vydala na zničený Malachor V, na němž před několika lety bojovala proti Mandalorianům, aby zabila zbývající Sithy - Darth Trayu a jejího učedníka, Dartha Siona. Vypovězená Jedi se společníky, které vycvičila v Síle, a kteří byli později známí jako Ztracení Jediové, Sithy společně porazili. Řád Jedi byl obnoven. Sithové na dlouhá leta poraženi.

Po vyjasnění situace ohledně nové hry The Old Republic bude článek rozšířen o historii Řádu během Velké Galaktické války a Studené války.

Nové Sithské války

Na noční můry ze starých válek, které takřka vedly ke konci Řádu i Republiky samotné, se ani po mnoha generacích nezapomnělo. Málokdo v té době tušil, že se na Galaxii žene nová, mnohem hrozivější pohroma.
Phanius, jeden z nejčistších z Řádu, plnohodnotný mistr Jedi, byl zasvěcen do vědění Sithů, vzepřel se Radě a se Sithským holokronem odcizeným z Archivu Jediů unikl do hlubokého vesmíru. Zanedlouho byl stejně jako Revan či Exar Kun před ním, sveden na Temnou stranu. Přivlastnil si titul Temného lorda ze Sithu a stejně tak přijal nové jméno a identitu: nazýval se Darth Ruin. V letech následujících Ruin shromáždil co největší počet následovníků Temné strany a přeživší Sithské klany, pomocí nichž založil Nové Sithské impérium. S touto armádou Ruin plánoval přivést Republiku i Jedie, jenž jí sloužili, na kolena. Bratrstvo zaútočilo na Republiku a dobylo značnou část Galaxie. Avšak když bylo jejich vítězství na dosah, obrátili se členové Bratrsta - stejně jako mnoho Sithů před nimi - navzájem proti sobě. Bratrstvo se roztříštilo a mnoho vysoce postavených Sithů si přivlastnilo titul Temného lorda ze Sithu, přičemž zahájili četné a kruté kampaně vůči svým bývalým spojencům, čímž dali obležené Republice a jejím obráncům, čas na zotavenou.
Jediové se seskupili a vybudovali silnou armádu, která měla Bratrstvu vzdorovat - Armádu Světla. Pod obratným velením Lorda Hotha přenesli Jediové válku s Bratrstvem do centrálních systémů Závoje Sithů (tajemný region ve Vnějším Okraji). S postupem let přebírali Jediové iniciativu, avšak Sithové se nehodlali vzdát. Přeživší Sithové se po několika kampaních, které pro Sithy neskončily dobře, přeskupili pod velení Kaana na planetě Ruusan. Hoth s Armádou Světla Sithy následoval a o planetu se tak vybojovalo celkem sedm strašlivých bitev, které Ruusan zdevastovaly. V závěru poslední, sedmé bitvy, v níž byli Jediové blízko vítězství, se Kaan, jehož dovedla síla Temné strany k šílenství, rozhodl vypustit myšlenkovou bombu, čímž zabil veškeré bytosti citlivé na sílu v širokém okolí. Tak skončily Nové Sithské války. Řád Jediů opět přežil a Sithové byli až do jednoho vyhlazeni. Poslední živý Sith, Darth Bane, se však ukázal býti mnohem větší hrozbou, než by si kdo dokázal představit. Právě on a jeho následovníci strávili několik staletí v temnotách, připravujíc pomstu, která měla za tisíc let smést Republiku i Řád Jediů z povrchu. Tisíc let. Sithové však byli - alespoň protentokrát - trpěliví...

Tento článek obsahuje první část historie Řádu Jediů. Na další části se již začalo pracovat. Vzhledem k narůstajícím informacím o Velké Galaktické válce a Studené válce může tento článek v budoucnosti projít úpravou, která zahrne obsah ze hry The Old Republic.

Bitva o Jagovu hvězdokupu

20. září 2011 v 21:41 | Desin Drowe

Bitva o Jagovu hvězdokupu


Konflikt: Mandalorianské války
Datum: asi 3961 BBY
Místo: Jagova hvězdokupa
Strany: Galaktická Republika <-VS-> Mandaloriané
Síla: Republiková armáda <-VS-> Mandaloriané, Váleční Baziliškové
Výsledek: Mandalorianské vítězství
Ztráty: těžké, včetně vlajkové lodi a všech důstojníků na palubě <-I-> neznámý počet

Bitva o Jagovu hvězdokupu byla jednou z posledních bitev Mandalorianských válek. Navzdory tomu, že Mandaloriané válku prohrávali, dokázali nad Republikou dosáhnout ještě jednoho pozoruhodného vítězství, když se jim podařilo zničit celou flotilu nepřátel. Právě v této bitvě se Cassus Fett, Mandalorianský velitel a pravá ruka Mandaloreho, stal za zabití republikového velitele (ačkoli v čestném souboji), nejhledanějším mužem v Galaxii.Raná historie

18. září 2011 v 16:34 | Desin Drowe |  Mandaloriané

Raná historie


Mandaloriané pocházeli z člověku příbuzné rase zvané Taungové, která sídlila na Coruscantu. Intenzivní boje mezi třinácti lidskými národy známými jako prapory Zhellů započaly mnoho tisíciletí před založením samotné Republiky. Když silná erupce vulkánu takřka vyhladila celou populaci a zastínila nebesa, začali se Taungové nazývat "Válečníky Stínu". Navzdory výbuchu sopky byli Taungové stejně vyhnáni z planety a uprchli na planetu Roon. Pod velením svého vůdce známého jako Mandalore První dobyli v roce 7 000 BBY další planetu ve Vnějším Okraji, kterou pojmenovali po svém vůdci - Mandalore. Taungové se začali nazývat Mandaloriany a mnozí je brzy považovali za nejlepší válečníky v Galaxii. Mandalorianští križáci byli známi svým svým bojovým stylem, v němž používali ostré zbraně a dodržovali přísní kodex cti. Každý križák oblékal osobitou zbroj. Po tisíce let se Mandaloriané neopovážili příliš se vzdálit od planety Mandalore. Zaměřili se především na okolní světy, které si rozhodli podrobit. Mezi dobyté světy patřily planety Ordo, Shogun nebo Gargon. Když došla řada na nedalekou Mandallii, byli Mandaloriané při pokusu o obsazení planety poraženi Mandallianskými giganty. Ti se navíc rozhodli připojit se k Mandalorianské kultuře, což jim bylo vzheldem k jejich síle a statečnosti dovoleno. O téměř tři tisíce let později, okolo roku 4 000 BBY, Mandaloriané začali rozšiřovat svá území i mimo svůj domovský sektor a utkali se s Nevooty. Následující vítězství a vyhlazení nepřátel zapříninilo, že Mandaloriané začali válku vnímat nábožensky - Kad'Ha'rangir bylo jméno jejich boha ničitele. Krátce před rokem 4 000 BBY vládl Mandalore Nezkrotný, který pokračoval v zaběhlých zvyklostech a vedl svůj lid do bitvy o Iskadrell. Na planetě, které vládli otrokáři, se Mandaloriané poněkud netradičně ocitli v roli ochránců, jelikož osvodobili zdejší otroky. Mnoho z nich se rozhodlo stát se součástí kultury svých zachránců. Další obětí Mandalorianské krusády se stala planeta Basilisk, tj. Bazilišek. Do bitvy zasáhly i pomocné sbory Republiky vedené mistrem Jedi Sidronou Diathem, který byl zároveň Nejvyšším kancléřem. Ani s pomocí Republikových vojáků však domorodci nedokázali proti početnějším Mandalorianům držet linie a když byla jasná jejich porážka, rozhodli se svou vlastní planetu raději otrávit, aby jejich přemožitelé neměli z vítězství žádný prospěch. Tak se také stalo. Mandaloriané zvítězili, avšak planeta se nedala nijak využít a tudíž se rozhodli vydat se vstříc dalším bitvám. Je však důležité zmínit, že vítězství pro ně přeci jen bylo přínosné, a to zejména z hlediska objevení Bazilišků, válečných strojů, které se ve válkách budoucích staly nepostradalenou součástí Mandalorianské armády. Stejně tak se Mandaloriané rozhodli zajmout několik z plazích domorodců, kteří pod jejich nadvládou s postupem času zdegenerovali a stali se "dopravními prostředky" v podobě Válečných draků.


Mandaloriané

17. září 2011 v 13:10 | Desin Drowe |  Mandaloriané

Mandaloriané

Zakladatel: Mandalore První
Vůdce: Mand'alor
Velitelství: Mandalore
Vznikli z: Taungů
Založení: před Republikou
Rozpad: mnohokrát (vždy obnoveno)

Mandaloriané - ve vlastní řeči Mando'a známí jako Mando'ade - nebo "Děti Mandalore"; byl nomádský kolektiv sestavený z lidu jednotlivých klanů. Mnohé národnosti a pohlaví byla spojována jednotnou kulturou.

V raných letech se kultura Mandalorianů odvíjela od bitev a válek, které byly zdrojem veškeré cti a hrdosti komunity. Vůdce Mandalorianů byl znám jako Mand'alor - v překladu do Basiku "Jediný Vládce". Během své historie se Mandaloriané mnohokrát spřáhli se Sithy a byli známi svou nedůvěrou a odporem k Řádu Jediů. Pokud však spolupráce s členem Řádu Jediů měla znamenat benefit pro Mandalorianskou stranu, neváhali pustit se s Jedii do spolupráce. Po mnoha letech Mandaloriané upustili od své válečné kultury a dobyvatelských způsobů, a stali se Námezdními lovci nebo neobyčejně schopnými a žádanými žoldáky, přičemž své schopnosti prodávali zájemcům po celé Galaxii. Mandaloriané se rovněž organizovali do různých skupin. Ať už šlo o nechvalně proslulé neokřižáky, kteří rozpoutali Mandalorianské války, Úmrlčí hlídku, nebo o Ochránce, kteří spolupracovali s Povstaleckou Aliancí a později i Novou Republikou.

Když se mnoho let po bitvě o Yavin ujal titulu Mandaloreho Boba Fett, dostal se jeho lid do kontaktu s Yuuzhan Vongy, kteří si Mandaloriany najímaly jako žoldáky. Boba Fett se spoluprací souhlasil pouze s vědomím, že zamítnutí by mohlo znamenat zotročení celé populace hlavní planety. Po celou dobu "spolupráce" však Fett předával informace Nové Republice. Zpočátku Yuuzhan Vongských válek sice Mandaloriané bojovali po boku vetřelců, avšak zanedlouho se proti nim otočili a spojili se s dalšími frakcemi, které nadvládě vetřelců odporovali.

Po poražení Yuuzhan Vongů a konci této strašlivé války, v níž se museli i odvěcí nepřátelé jako Nová Republika a Impérium spojit, aby bylo dosaženo vítězství, přišla k Fettovi s prosbou Jaina, dcera Hana a Leiy Solových, která po Mandalorem s tvrzením, že Mandaloriané jsou více než schopni vzdorovat Jediům, žádala výcvik, který potřebovala k poražení svého bratra Jacena, jenž sešel na Temnou stranu. Pouze s výcvikem od Mandalorianů mohla Jaina doufat v poražení svého bratra, který započal Druhou galaktickou občanskou válku.
Navzdory své reputaci, která byla podtržena tvrzením Jainy Solo, Mandaloriané v následujících letech stáli při Nové Republice i Novému Řádu Jediů, svých odvěkých nepřátel. Jaina ve svým výcvikem vskutku Dartha Caeduse dokázala porazit a ukončila tak další z vypuklých válek. Během čtyři tisíce let staré historie se Mandaloriané změnili z obávaných křižáků Sithských říší na elitní válečníky Koalice Jediů - později Galaktické Aliance, která vznikla ze zaniklé Nové Republiky. Mandaloriané tak místo kreditů nebo o slávu v bitvě začali bojovat za správnou věc.

Po celou dobu své existence oblékali Mandalorianští vojáci od ostatních na první pohled naprosto odlišnou zbroj. Nejznámnější částí výzbroje pravého Mandaloriana je bezpochyby helma s průzorem ve tvaru T, která se mimo jiné stala insiprací pro helmy klonových vojáků.


Důležitá anketa

17. září 2011 v 11:53 | Desin Drowe

Drazí senátoři!!

Jelikož mi blaho čtenářů těchto stránek není ani trochu ukradené, musel jsem vyvinou nějaký způsob, jak se dozvědět, co si o současné náplni stránek myslí. Prosím tedy všechny pravidelné čtenáře tohoto blogu, aby hlasovali v níže uvedené anketě. Jelikož jsou odpovědi v ní značně omezené, byl bych rovněž rád, kdybyste do komentářů uvedli důvod svého rozhodnutí a vaši představu o budoucí fuknci. Pokud se náhodou bojíte, že bych na vás po špatném hodnocení zanevřel, nemusíte se bát. Rád tuto stránku přizpůsobím názoru lidí, kteří ji drží při životě.

Doufám, že většina z vás dosud nebyla zkorumpována mocí peněz nebo Temné strany a tudíž mi poskytne objektivní názor.

Ať vás provází Síla

Dessin Drowe, hlavní a jediný administrátor


Druhá bitva o Taris

17. září 2011 v 11:43 | Desin Drowe

Druhá bitva o Taris

Konflikt: Mandalorianské války
Datum: cca 3961 BBY
Místo: Taris
Strany: Galaktická Republika <-VS-> Mandalorianští neokřižáci <-VS-< Centrála
Velitelé: Generálové Revan a Malak, další neznámí
Síla: Armáda Republiky, Jediové <-VS-> Mandaloriané <-VS-< Centrála
Výsledek: Vítězství Republiky
Ztráty: neznámé, Centrála vyhnána z planety

Druhá bitva o Taris byla jedním z posledních konfliktů Mandalorianských válek. Planeta byla osvobozena z mandalorianské nadvlády a republikové jednotky zatlačily nepřítele až do prostoru ve Vnějším okraji, který již nespadal do území Republiky. V bitvě byla rovněž rozprášena Centrála a tím pádem se uvěznení otroci ocitli na svobodě. Revan osobně osvobodil Juhani, kterou tento urozený čin přesvděčil k tomu, aby se stala Rytířkou Jedi.Bitva o Duro

14. září 2011 v 16:33 | Desin Drowe

Bitva o Duro

Konflikt: Mandalorianské války
Datum: 3962 BBY
Místo: Duro
Strany: Galaktická Republika <-VS-> Mandalorianští neokřižáci
Síla: Jediové, Republiková armáda <-VS-> Mandaloriané, váleční Baziliškové
Výsledek: Mandalorianské vítězství
Ztráty: na obou stranách

Bitva o Duro se odehrála během Mandalorianských válek roku 3962 před bitvou o Yavin. Dle tvrzení bývalého vojáka Republiky Attona Randa použili Mandaloriané pro svůj útok nespočet Bazilišků spolu s další technikou. Mandaloriané byli ve svém tažení natolik úspěšní, že nakonec donutili domorodé Durosy k obratu proti Republice.Revanšisté

12. září 2011 v 21:00 | Desin Drowe |  Řád Jedi

Revanšisté

Typ organizace: Hnutí odporu
Zakladatel: Revan
Vůdci: Revan, Alek (Malak)
Další členové: Acaadi, Arren Kae, Cale Berkona, Cariaga Sin, Duqua Dar, Ferroh, Vypovězená, Voren Renstaal, Ithorianský Jedi, Padawan Zez-Kai Ella
Lokace: Cathar
Vzniklo z: Řádu Jediů
Založení: 3964 BBY
Rozpad: 3960 BBY
Éra: Stará Republika
Příslušnost: Galaktická Republika, Řád Jediů

Revanšisté, kterým se rovněž říkalo Jedijští křižáci, byli skupinou odpadlou od Řádu Jediů, která proti vůli Rady pomáhala Galaktické Republice v boji proti Mandalorianům. Hnutí bylo založeno roku 3964 Rytířem Jedi Revanem, který se nespokojil s pasivním přístupem Rady a chtěl se do obrany Republikových světů před Mandalorianskými neokřižáky zapojit aktivněji. Revan na svou stranu získal několik dalších Jediů, s nimiž se proti vůli Rady zúčastnil několika výzvědných misí ve Vnějším Okraji. Následujícího roku Revan odkryl tajemství Catharské genocidy, jež byla Mandaloriany na planetě vykonána. I když nedostal od Rady Jediů plnou podporu zařadil organizaci pod prapor Mírových sborů Republiky, což Radu donutilo oficiálně schválit jejich vstup do Mandalorianských válek.
Během války vedl Revan své Rytíře do mnoha vítězných bitev a roku 3960 BBY byli jeho zásluhou Mandaloriané v bitvě o Malachor V definitivně poraženi. Většina z bitvu přeživších Revanšistů však padlo na Temnou stranu Síly. O rok později tito z cesty sešlí jedinci následovali svého nového Temného lorda ze Sithu Revana a jeho učedníka, Dartha Malaka, pod prapor nového Sithského Impéria. Dva Sithové vyhlásili Radě Jediů a Republice válku, čímž započala Občanská válka Jediů. Po třech letech bojů byl Malak poražen svým ke Světlé straně se navrátivším bývalým mistrem a v bitvě o Rakata Prime Sithské Impérium definitivně padlo.

Historie

Během roku 3964 před bitvou o Yavin, kdy Republika s Mandaloriany bojovala v mnoha potyčkách ve Vnějším okraji, začal mladý a charismatický Rytíř Jedi Revan přesvědčovat Radu Jediů a své stoupence, že jejich zásah do války je nezbytný. Zpočátku stál osamocen, avšak dokázal si získat podporu. První Jedi, který se přiklonil na jeho stranu, byl jeho přítel Alek, který Revanovi pomáhal se získáváním podpory. Revanšisté nakonec se nakonec i bez souhlasu Rady začali účastnit průzkumných misí ve válkou zmítaném Vnějším okraji, v nichž detekovali Mandalorianskou hrozbu. Při cestě do Vnějšího Okraje se Revan se svými Rytíři zastavil na planetě Taris, kde chtěl řady Revanšistů posílit o další jedince ze zdejšího Chrámu. Alek, který se během jejich pobytu na planetě stal Revanovým čestným učedníkem, zachránil život Zaynemu Carrickovi, který se při neúspěšném pronásledování zločince Marna Hierogrypha málem připravil o život pádem z výšky. Dvojice se poté pustila do rozhovoru, v němž se Alek pokusil přesvědčit mladého Carricka, aby se k nim přidal. Neúspěšně. Carrick odmítnul s přesvědčením, že jeho Mistr Lucien Draay si nepřeje, aby se Jediové ani jeho padawan pouštěli do války. Alek mu však oponoval, že pokud člověk touží zachánit světlo, musí občas vstoupit do temnoty.
Když se Revan vydal prozkoumat Onderon a jeho měsíc, Dxun, byla Mandalorianskými neokřižáky většina jeho stoupenců na planetě Suurja zajata. Byli zavlečeni na republikovou stanici Flashpoint, která byla v jedné z potyček Mandaloriany dobyta. Revanšisté se stali terčem surového výzkumu sadistického vědce Demagola, který se snažil přijít na zdroj a vlastnosti Síly, jejíž účinky chtěl zničit nebo replikovat na Mandaloriany. Revanšisté byli zachráněni uprchlým Zaynem Carrickem, který byl obviněn ze spáchání masakru Jediů na Tarisu a mandalorianským přeběhlíkem Rohlanem Dyrem, jenž chtěl zachránit Arkanianku Jarael. Skupina zachráněných Revanšistů tak uprchla do Republikového prostoru, sadistický věděc byl jejich zajatcem.
Když se o nějakou dobu později dostali na planetu Cathar, kde hledali důkazy o zdejším masakru způsobeném Mandaloriany, které by mohly Radu Jediů konečně přesvědčit ke vstupu do války, ucítili Revan, Alek, i jejich stoupenci, smrt tisíců bytostí jak Mandaloriané bombardovali povrch Serroca nukleárními hlavicemi. O nepatrný čas později byli Revan s admirálem Saulem Karathem pozváni Mandalorem Ultimátním na aukci, v níž byly na prodej smrtící suberzbraně. Revan místo sebe poslal Aleka a sám pokračoval v hledání důkazů na Catharu.

Odhalení na Catharu

Určitý čas po bitvě o Taris a bombardování planety Jebble byl Mistr Jedi Lucien Draay, člen tajné úklady Jediů zvané Dohoda, jmenován členem Rady Jediů. Draay prohlásil, že republikoví zpravodajci odhalili trhlinu v plánech mandalorianského válečného tažení, nejspíše způsobenou nečekaným povstáním. Uvedl rovněž, že intervenční cesta zvolená Revanem je špatná jak pro Radu, tak pro Republiku. Rada schválila Draayovu iniciativu, která nařizovala okamžité stažení či rovněž zadržení všech Revanšistů. Poté co Alek, jenž se pomocí aliasu Malak snažil vyhnout jistému zadržení, svědčil ve prospěch Zayneho Carricka v kauze ohledně provinění se Jediů během masakru Padawanů na Tarisu, byl poslán za Revanem a jeho Rytíři s posledním varováním. Protestoval však a byl odhodlán zůstat "Malakem" až do konce utrpení způsobeném válkou. Když se Malak vrátil na Cathar, vydali se na planetu rovněž mistr Vrook Lamar a několik dalších Jediů, kteří se chtěli Revanovi postavit. Lamar Revanovi pověděl, že Mandaloriané si nezaslouží pomoc od Jediů a přikázal mu okamžitě své Rytíře rozpustit. Během vášnivé diskuze Revan našel a zvedl Mandalorianskou helmu, na níž dopadalo světlo. Všichni Jediové okusili vizi, v níž Mandaloriané vyhnali obyvatelstvo Catharu do moře. Byli svědky hádky, v níž se mandalorianská žena, které helma patřila, znažila přesvědčit Cassuse Fetta, předního stratéga Mandaloreho, aby již poražené obyvatelstvo ušetřil. Fett však toužil po pomstě z Velké Sithské války, v níž Mandaloriané okusili ostudu a přikázal obyvatelstvo vyhladit.
Když vize skončila, byl Revan značně rozčilen. Vykřikoval, že obyvatelstvo nemělo být vyhlazeno, planeta přeci byla již dobyta. Mandalorianská žena vše viděla ve správném světle, avšak nikdo z její rasy ji neposlouchal. Revan si poté přilbu nasadil a přísahal, že nebude mít pokoj, dokud Mandaloriané nebudou poraženi. Ačkoli pravda o Catharu nyní vyšla najevo, nedočkal se Revan plné podpory od Rady Jediů. Revan však své Rytíře alespoň začlenil do Mírových sborů Republiky. Poté Revan a spol konečně dostali od Rady zelenou a mohli se tak naplno zúčastnit Mandalorianských válek. Jak Revan, tak Malak byli povýšeni do hodnosti generála. Odhalení na Catharu navíc přesvědčilo spoustu dalších Jediů, aby se přidali do řad Revanšistů.

Konečné boje a zúčtování

Revanšisté byli pro Republiku okamžitým přínosem. Revan s Malakem se prokázali býti schopnými veliteli a jejich hodnosti rychle stoupaly. S Revanovou taktikou a Malakovým poctivou zběsilostí, se dva Jediové stali neporazitelní. Revan, který následně získal plnou operační kontrolu nad republikovými silami, využil své autority, a pod jeho velením začala Republiková flotila zatlačovat Mandaloriany zpět. V určitém čase války však Revan s Malakem nalezli v pohřebních mohylách nedaleko Enklávy Jediů na Dantooinu Rakatanskou Hvězdnou Mapu. Po splnění zkoušky strážného droida jim "stavitelé" udělili přístup ke Hvězdné mapě. Okamžik před tím, než vstoupili do dvěří ukrývajících artefakt Temné strany, varoval Malak Revana, že pokud budou pokračovat, nebudou se nikdy moci vrátit zpět k Řádu Jediů. Ať už to Revan při cestě ke dveřím bral na vědomí, nebo se nezajímal, není známé. Pokud však měl nějaké obavy, odložil je brzy stranou a zapečetěnými dveřmi prošel. V pozdější fázi války, když Galaxií zmítaly Kanzské nepokoje, osvobodili Revanšisté otroky na Lorridanu II, druhém měsíci stejnojmenné planety. Jejich hlavním a zároveň skrytým cílem však bylo získání se Sílou spjatých drahokamů pro tvorbu světelných mečů. O kamenech se tvrdilo, že mají moc předvídat výpad živého protivníka.
Roku 3961 BBY objevil Revan další hvězdnou mapu, tentokrát na Kashyyyku. Následně nalezl pradávnou planetu Sithů, Malachor V. Na povrchu planety byl Revan přepaden destruktivní energií Temné strany, jíž byl tento svět prolezlý. Díky síle své vůle však Revan namísto smrti spíše zesílil. Pokračoval tedy se své zdejší cestě dokud nevkročil do dlouho opuštěné Trayusské akademie. Zatímco odkrýval dávno pohřbená tajemství planety, objevil Korriban, tajemnou planetu Sithů, na z níž vzešli první z jejich řad.
Roku 3960 byla na Malachoru V vybojována poslední bitva Mandalorianských válek. Revan zde využil svou moc k přetažení všech svých věrných stoupenců na Temnou stranu. Jediové, kteří vábení moci odolali, padli v bitvě. Po porážce Mandaloreho Ultimátního byli Mandaloriané poraženi. Přišli o své zbraně i stroje a poté, co jim Revan zabavil masku jejich mrtvého vůdce, odepřel jim rovněž možnost zvolit si nového. Mandaloriané tak byli nuceni žít ve věčném vyhnanství bez vlasti a stali se povětšinou námezdními lovci, bodyguardy či žoldáky. S výjimkou Vypovězené Jedi se všichni Revanšisté stali Sithy, kteří věrně sloužili Revanově a Malakově vůli. Po nalezení Star Forge si oba vůdci přivlasnili tituly Temných lordů a vyhlásili válku Radě Jediů.

Dědictví

Brzy poté, co Revan napravil své chyby poražením Dartha Malaka, odešel do Neznámých oblastí, aby se vypořádal se zbytky Sithského Impéria, s nímž se během svého hledání po skončení Mandalorianských válek v minulosti - a s Malakem dosud na své straně - setkal. O tři století po Malakově smrti později však Pravé Sithské impérium, s nímž Revan odešel sám bojovat, zahájilo svou invazi na Republiku. Následující události jsou již otázkou Velké Galaktické války, a tudíž je tu nebudeme rozebírat. Zatímco osud Revanšistů je všem známý, pravý konec Revana je dosud pro všechny nejasný.

Nezapomeňte hlasovat v anketě!

MVR-3 spídr

6. září 2011 v 18:14 | Desin Drowe |  KNS-pozemní technika

MVR-3 speeder


Výrobce: Incom Corporation
Třída: spídr
Cena: 10 000 (nový), 2500 kreditů (použitý)
Délka: 4,3 metrů
Maximální rychlost: 120 km/h
Výzbroj: dva blasterové kanony
Posádka: 1 pilot, 1 pasažér
Náklad: 50 kg
Role: výzvědy, motorizovaná pěchota
Éra: Vzestup Impéria
Příslušnost: Obchodní Federace, Konfederace nezávislých systémů

Spídrová motorka MVR-3 byla vojensky stavěným strojem, jenž byl během Klonových válek používán Obchodní Federací a Konfederací nezávislých systémů. Její design pocházel z doby před zavedením spídrových motorek, a tak byl od ostatních strojů nápadně odlišný. Ve velkém, zahlazeném, ocasu, se schovávaly repulzory s motory pro turbozrychlení. Dlouhý ocas, v němž byl rovněž úložný prostor s kapacitou 50 kilogramů, napomáhal k lepší stabilitě stroje. Verze k vojenským účelům byly navíc na čelní straně vybaveny blasterovými kanony. Spídr samotný byl vyráběn firmou Incom Corporation. Hydrodynamický adaptér byl však vyvinut náboženskou sektou Xi Char. Vodní verze stroje byla do akce nasazena v bitvě o Mon Calamari
Jedním z mála strojů, jež sdílely podobný design, byl Razalon FC-20, používaný Darthem Maulem či Flitknot spídr. Všechny tyto stroje byly shodou okolností používány Konfederací.

Octuptarra magna tri-droid

5. září 2011 v 18:49 | Desin Drowe |  KNS-pozemní technika

Octuptarra magna tri-droid

Výrobce: Techno Unie
Třída: bojový droid, artilerie
Cena: 100 000 kreditů
Výška: 14.59 metrů
Maximální rychlost: 50 km/h
Barva senzorů: červená
Výzbroj: Těžká děla (3), 48 granátů
Posádka: integrovaný droidí mozek
Dostupnost: pouze vojenská
Éra: Vzestup Impéria
Příslušnost: Konfederace Nezávislých Systémů, Techno Unie

Octuptarra magna tri-droid, jenž je znám spíše pod zkráceným názvem tri droid, byl extrémně zvětšenou verzí svého předchůdce, který byl během Klonových válek nasazován Techno Unií, členem Konfederace Nezávislých Systémů. Narozdíl od předešlé verze se tento stroj dal zařadit to těžké artilerie pěchotního droida.
Laserové kanony svých předchůdců nahradila řetězová děla, jejichž zásobní munice byla umístěna v okolí kupolovité hlavy. Jak je však známo z bitvy o Christophsis, některé stroje si udržely zbraně svých předchůdců. Jediná raketa byla při správném zásahu schopna vyřadit i takový stroj jakým byl republikový UT-AT. Tyto třínohé kolosy bývaly často nasazovány v předních linií. Ze své otáčivé hlavy byly schnopny zasypávat nepřítele konstantní palbou a decimovat tak cíle před sebou. Otáčivá hlava rovněž zajišťovala, že se žádný nepřítel nemohl přiblížit, aniž by se neocitl pod palbou. Cenu těchto výkoných droidů zvyšuje fakt, že byly schopny vydat se směrem vzhůru na kolmých površích.
Tri-droidi byly nasazeni především v bitvě o Christhophsis, kde činily potíže, dokud nebyly zničeny smělým a vychytralým plánem generála Skywalkera, který na se ně se svými vojáky vrhl zhora. Stejně tak činily hlavní obrannou linii separatistických sil v bitvě o Mygeeto, kde se svými vojáky bojovali Ki-Adi-Mundi s velitelem Bacarou. S vyhlazením Rady Separatistů a koncem Klonových válek byly tyto stroje deaktivovány.První a druhá bitva o Iridonii

4. září 2011 v 19:26 | Desin Drowe

První bitva o Iridonii

Konflikt: Mandalorianské války
Datum: 3963 BBY
Místo: Iridonie
Strany: Galaktická Republika, Zabrakové Mandalorianští neokřižáci
Síla: Iridonianští vojáci Mandaloriané
Velitelé: neznámí
Výsledek: Mandalorianské vítězství
Ztráty: těžké neznámé

První bitva o Iridonii se odehrála roku 3963 BBY během Mandalorianských válek. Jelikož se tento svět Středního okraje nacházel v blízkosti důležitých hyperprostorových cest, byl považován za jeden z klíčových světů spojujících Vnější a Vnitřní okraj. Jakotakový byl rovněž jedním z prvních Republikových planet, které byly napadeny. Zabrakové svůj svět v počátcích obléhání bránili s bezmeznou odhodlaností, utrpěli však vysoké ztráty a nakonec byli udoláni.

Druhá bitva o Iridonii

Konflikt: Mandalorianské války
Datum: 3963 BBY
Místo: Iridonie
Strany: Galaktická Republika, Zabrakové <-VS-> Mandalorianští neokřižáci
Síla: Republiková flotila a armáda, Zabrakové <-VS-> Mandaloriané
Velitelé: neznámí
Výsledek: Vítězství Republiky
Ztráty: neznámé

Druhá bitva o Iridonii se odehrála ve stejném roce, i když o dlouho později. Po dobytí Iridonie během počátečních fází své invaze na území Galaktické Republiky, se Mandaloriané netěšili z jejího držení na dlouho. V bitvě, která byla jednou z mála vyhraných před připojením se Revanšistů do války, totiž Republika nad planetou znovuzískala kontrolu. Pro Republiku vzácné vítězství se tak stalo symbolem odvahy a napomohlo ke zvýšení morálky celé armády.Masakr padawanů na Tarisu

4. září 2011 v 12:43 | Desin Drowe

Masakr padawanů na Tarisu

Konflikt: Mandalorianské války
Datum: 3964 BBY
Místo: Taris, Věž Jediů
Účastníci: Lucien Draay, Q'Anilia, Raana Tey, Xamar, Feln
Výsledek: Až na Zayna Carricka všichni padawani popraveni

Masakr padawanů na Tarisu byl pěti mistry Jedi vykonán roku 3964 před bitvou o Yavin. Dohoda - organizace, do jejíchž řad tito mistři náleželi - byla založena, aby předcházela návratu Sithů a dohlížela nad padawany scházející na Temnou stranu tak, jak se stalo s Exarem Kunem. Jejich založení se však vzheldem k opětovnému nárustu moci Sithů jevilo jako zbytečné.

Všichni mistři až na Draaye byli konzuly, čtyřmi nejlepšími proroky, kterými Řád Jediů disponoval. Cítili tedy přicházející Temnotu. Připravili tedy pro své padawany test přežití, aby od nich mohli být na určitý čas odloučeni. Čtyři mistři vstoupili do meditace. Spatřili zničení akademie na Tarisu a okupaci planety silami Mandalorianů a Sithů. Feln spatřil sebe samého na Odrynu a vyhlazení jeho lidu. Xamar viděl sebe samého v Republikové flotile, kde padl za oběť spojenecké palbě. Q'Anilia spatřila Chrám Jediů na Coruscantu ležet v ruinách, s všudypřítomnými mrtvými Jedii. Tey viděla sebe samou na Tarisu během nepřátelské invaze, nakonec zemřela světelným mečem. Všichni z mistrů však spatřili Sithského lorda oblečeného v rudé zbroji a vyzbrojeného světelným mečem červené barvy, což si všichni předkládali jako pád Jediů.

Byl to Feln, kdo jako první vyslovil předpoklad, že Sithem z vize by mohl být jeden z jejich padawanů, jelikož oni všichni na svém testu přežití oblékali rudou zbroj. Tey podotkl, že aby předešli událostem z vize, měli by své padawany pobít. Feln a Draay okamžitě souhlasili, a stejně i váhající Q'Anilia vyslovila svůj souhlas. Pouze Xamar odmítal plán uskutečnit, namísto toho chtěl kontaktovat přidruženou společnici z Dohody, Draayovu matku Kryndu na Coruscantu. Poté, co Draay předstíral kontakt se svojí matkou, obávajíce se její smrti z proroctví, lhal o tom, že souhlasila, čímž umlčel Xamarovy pochybnosti.
Ve skutečnosti však Haazen, pravá ruka Kryndy Draay, přikázal jejímu synovi přivést padawany na Coruscant, kde měli být posouzeni. Haazen byl pochopitelně po vyvraždění padawanů na Draaye velice rozčilen.

Plán na zavraždění všech padawanů (Zayne Carrick, Shad Jelavan, Kamlin, Oojoh a Gharn) při jejich pasování na Rytíře. Vraždy chtěli následně hodit na "zkaženého" Shada Jelavana. Když den konečně nadešel, byl Zayne Carrick zaneprázdněn naháněním kriminálníka Marna Hierogrypha.
Při čekání na Carricka, zaznamenal Shad, že mistr Draay má svůj světelný meč, což naznačovalo, že nešikovný Carrick měl být pasován. Nevěřícně stanul před mistry, kteří v momentě jeho neukázněnosti museli jednat rychleji, než plánovali. Všichni čtyři padawani byli povraždeni. Právě v této chvíli Carrick dorazil, jen aby spatřil své mistry stát nad mrtvými těly svých přátel. Poté, co se Zaynemu podařilo utéct, byl celý tragický čin shozen na něj, což rozbouřilo již tak nestabilní politickou situaci na Tarisu. Po celém týdnu nahánění byl Carrick nakonec dopaden. Sám si přál být zabit, aby tak předešel proroctví. Byl však na poslední chvíli zachráněn svou přítelkyní Jarael, převlečenou za Sithského lorda.

Podpora Jediů na planetě začala po tomto tragickém činu upadat. Na Tarisu se spustily masivní nepokoje, které zapříčinily uzavření zdejšího Chrámu. Mistři byli povoláni zpět na Coruscant. Krátce před uzavřením Chrámu však od Carricka, jenž byl stále na útěku, obdrželi zprávu. Ve zprávě stálo o Zaynově vizi, v níž se jeden z Mistrů přiznal a očistil tak jeho jméno. S tímto vědomím Zayne Carrick přísahal, že každý z mistrů bude čelit spravedlnosti. Poslední naživu bude tím, kdo se přizná.