Červenec 2011

Bitva o Ithor

30. července 2011 v 13:45 | Desin Drowe

Bitva o Ithor

Konflikt: Mandalorianské války (a Staré Sithské války)
Datum: 3963 BBY
Místo: Ithor
Strany: Galaktická Republika <-VS-> Mandalorianští neokřižáci
Velitelé: neznámí
Síla: Republikoví vojáci <-VS-> Mandaloriané
Výsledek: vítězství Republiky

Bitva o Ithor se odehrála roku 3963 před bitvou o Yavin. O bitvě je známo jen málo. Je však jisté, že v ní Republika získala jedno z klíčových vítězství v boji proti mandalorianským neokřižákům. Ithor byl pro Republiku klíčovou planetou, jelikož v době Starých Sithských válek byl hlavním vývozcem zdravotních a zemědělských produktů. V témže čase spolupracovali Ithorianští vědci spolu se Selkothy z Manaanu na předělání Kolta na celou řadu účinných lékařských přípravků. Kvůli důležitosti planety zde během Starých Sithských válek byla přítomna veliká obranná flotila, která byla v době Mandalorianských válek výrazně navýšena. Již zmíněné vítězství v této bitvě bylo jedním z mála vítězství pro Republiku před tím, než se do války přidali Revanšisté. Vítězství napomohlo k posílení zásobovacích tras a výrazně zvýšilo pokleslou morálku vojáků Republiky.
Bitva o Myrkr

29. července 2011 v 16:24 | Desin Drowe

Bitva o Myrkr


Konflikt: Mandalorianské války
Datum: 3963 BBY
Místo: Myrkr
Strany: Galaktická Republika Mandalorianští neokřižáci
Velitelé: neznámí
Výsledek: Neznámý
Ztráty: 2 000 vojáků neznámý počet Mandalorianů

Bitva o Myrkr se odehrála roku 3963 před bitvou o Yavin. Bojovalo se v noci a Republiková armáda utrpěla vysoké ztráty. Přesný vítěz této bitvy není znám. Republice se sice podařilo získat vzorový exemplář neokřižácké zbroje, který byl poslán na prozkoumání. Na druhou stranu však utrpěla vysoké ztráty na životech. Jelikož přesný počet obětí na straně Mandalorianů není znám, nelze určit ani jasného vítěze bitvy.Bitva o stanici Flashpoint

17. července 2011 v 20:17 | Desin Drowe

Bitva o stanici Flashpoint

Konflikt: Mandalorianské války
Datum: 3964 BBY
Místo: stanice Flashpoint - vesmírné výzkumné zařízení Republiky
Strany: Galaktická Republika <-VS-> Mandaloriané
Velitelé: Admirál Saul Karath <-VS-> Mandalore Ultimátní
Síla: Republiková flotila a vojáci <-VS-> Mandaloriané
Výsledek: Mandalorianské vítězství
Ztráty: neznámé na obou stranách

Bitva o stanici Flashpoint byla jednou z brzkých bitev vybojovaných mezi silami Galaktické Republiky a Mandalorianů a předcházejících jejich plné invazi. Bitva, která se odehrála roku 3964 BBY, byla jednou z hraničních potyček způsobených expanzí Mandalorianů. Stanice Flashpoint byla výzkumným zařízením Republiky, nacházejícím se nedaleko Mandaloriany podmaněných světů. V bitvě Republika přišla o kontrolu nad stanicí, přičemž se vše odehrálo ve chvíli, kdy byla mandalorianská expanze zastavena. Získání kontroly nad stanicí tedy bylo prvním vítězstvím Mandalorianů po celých osmi měsících.
Bitva o Cathar

16. července 2011 v 15:21 | Desin Drowe
Bitva o Cathar

Konflikt: Mandalorianské války
Datum: 3973 BBY
Místo: Cathar
Strany: Cathar <-VS-> Mandalorianští Neokřižáci
Velitelé: Neznámí <-VS-> Mandalore Ultimátní, Cassus Fett
Síla: Catharští válečníci <-VS-> Mandaloriané, Váleční Baziliškové, dělové čluny typu Teroch
Výsledek: Mandalorianské vítězství, takřka vyhubení celé populace planety
Ztráty: 90% populace vyhlazeno, většina přeživších zotročena <-I-> neznámé

Bitva o Cathar byla druhou bitvou Mandalorianských válek předcházející invazi Mandalorianů do Republikového prostoru. Planeta Cathar byla jednou z planet nespadajících do Republikového prostoru, stala se tedy snadným cílem. Při útoku na planetu byla vyhlazena drtivá většina její populace. Právě tyto události později zapříčinily vstup Revana a jeho Jediů do války.

Preludium

Během Velké Sithské války se Mandaloriané vedení Mandalorem Nezkrotným zpřáhli se Sithy, vedenými Exarem Kunem a Ulicem Qel-Dromou. Pod Qel-Dromovým velením zpustošili Mandaloriané mnoho planet. Cathar však Mandalorianům odolával a navíc podporoval Republiku a Jedie ve snaze odrazit Sithy i Mandaloriany. Na konci války byl počet Mandalorianů výrazně snížen. Mandalore Ultimární, nástupce předešlého Mandalora, přestavěl Mandalorianskou strukturu nejen sjednocením přeživších Mandalorianů, ale rovněž přijetím jiných druhů. Pod jeho velením se Mandaloriané brzy stali silnějšími. Když se následně ozvali Sithové s úmyslem zaútočit na Republiku a přivést ji na kolena v bitvě, na kterou se bude věčně vzpomínat, získali dychtivé Mandaloriany rychle na svoji stranu. Aby se plně připravili na svou invazi, začali dobývat světy mimo Republikový prostor. Na potupu, kterou za předešlé války na Catharu utrpěli, však nikdy nezapomněli. Právě tato nevraživost způsobila, že tento svět stal jedním z prvních terčů, které si Mandaloriané pro svoji invazi vybrali. Útok na planetu měl vést Cassus Fett, špičkový stratég samotného Mandalora.

Průběh bitvy

Útok zastihl Cathar zcela nepřipraven. Mandaloriané se vynořili z vesmíru a bombardovali povrch. Nejprve byly zničeny mezihvězdná komunikace a obrbitální přístavy, následně se útok přesunul do nižších pater, kde padla většina obyvatel - ať už spali nebo byli na útěku. Váleční Baziliškové Cassuse Fetta Mezitím likvidovaly primitivnější obydlí Catharského lidu. Obyvatelé si brzo uvědomili, proč byl Cathar napaden, stejně jako si byli vědomi toho, že vzhledem k minulosti je ani jejich svět nečeká žádná milost. Jelikož Cathar nespadal do Galaktické Republiky, které v časech předešlých napomáhal, byl zanechán na pospas zániku. Když se bitva blížila ke konci, rozkázal Cassus Fett nahnat přeživší obyvatelstvo do ocánu, kde byli všichni popraveni. Jeden z Mandalorianů poznamenal, že Cathar byl již podroben, avšak Cassus Fett odpověděl, že tato bitva byla o pomstě a všichni obyvatelé planety musí zemřít. Byli tedy popraveni zbylí jedinci a Mandaloriané, kteří protestovali, zahynuli s nimi. Posledním činem, co stihla populace Cahtarů udělat, bylo naložit jedince schopné přežít mezihvězdný let do zbývajících lodí a poslat je co nejrychleji pryč z odsouzené planety. Celý druh se tak vyhnul vyhynutí, které by genocida na Catharu zajisté způsobila.

Následky

Na Catharu běsnění Mandalorianů neskončilo. Pokračovali v dobývání mimo-Republikových světů a nakonec zaútočili i na Republiku samotnou. Mandaloriané Republiku porazili v četných bitvách a byli na cestě k jejímu dobytí. Řád Jediů se však navzdory situaci odmítl do války zapojit. To se však změnilo roku 3963 před bitvou o Yavin. Revanšisté - Jediové, kteří se chtěli zapojit do obrany Republiky, se vydali na Cathar, aby zde získali důkazy o zvěrstvech napáchaných Mandaloriany. Rada Jediů za nimi vyslala tým loajálních Jediů vedeným členem rady mistrem Vrookem Lamarem, kteří se jim měli postavit a přikázat, aby se rozpustili. Brzy poté však byla vůdcem Revanšistů nalezena vařazená mandalorianská maska. Po jejím nalezení měli všichni přítomní Jediové vizi dokazující, že Mandaloriané prakticky vyhladili veškeré obyvatelstvo planety. Rozčilený nad tím co viděl, se vůdce Revanšistů, který přijal jméno Revan, rozhodl přísahat, že si nedá pokoj, dokud Mandaloriané nebudou poraženi. Bitva o Cathar se tak stala záminkou pro mnoho Jediů, kteří se přidali na Revanovu stranu a navzdory zákazu Rady Jediů se zapojili do války.

Po skončení Mandalorianských válek začala obnova Catharu a v časech Galaktické občanské války se planeta ze škod napáchaných Mandaloriany plně zotavila.Bitva o Eres III

14. července 2011 v 14:28 | Desin Drowe
Bitva o Eres III

Konflikt: Mandalorianské války
Datum: 3962 BBY
Místo: Eres III
Velitelé: Vypovězená Jedi <-vs-> neznámí
Výsledek: Mandalorianské vítězství
Síla: Galaktická Republika <-vs-> Mandalorianští Neokřižáci
Ztráty: Vysoké na obou stranách

Bitva o Eres III, která spadala do Mandalorianských válek, byla vybojována okolo roku 3962 BBY. Planeta Eres III byla v konfliktu, v němž se Mandaloriané snažili převzít kontrolu nad Vnějším Okrajem, naprosto zpustošena. O bitvě je dále známo jen to, že Xoxinová* pole, která byla v témže roce Mandaloriany úmyslně zapálena, hořela ještě dvanáct let po bitvě.

*Xoxin byla vysoce hořlavá látka, která se na Eres III hojně vyskytovala.